TÜRK İDARE DERGİSİ
*Dergimize; siyasal bilgiler, kamu yönetimi, hukuk, coğrafya, tarih, iletişim, ekonomi, işletme, bilişim, sosyoloji, şehir bölge planlama vb. sosyal, beşeri, idari bilimler ve yönetim alanında araştırma, derleme, olgu sunumu, çeviri vb. türünde gönderilen her türlü özgün yayın kabul edilmektedir. Dergi, 09.12.2011 tarihli Yayın Kurulu kararı gereğince 2012 yılından itibaren Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki kez yayımlanır.

*Türk İdare Dergisi ulusal ve 2 hakemlidir.

*Dergiye gönderilecek makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.


BAŞVURU ŞARTLARI
*Makalenin yayın için önerildiğini belirten bir dilekçe ile başvurulmalıdır.

*Türkçe özet (en fazla 250 sözcük) ve anahtar sözcükler (en fazla 5 sözcük), makalenin İngilizce başlığı, İngilizce özet ve anahtar sözcükler tam olmalıdır. Özetin makale içeriğini yansıtmasına özen gösterilmelidir. Özetler ve anahtar sözcükler başlıktan hemen sonra yer almalıdır.

*Makalenin ilk sayfasının üst bölümünde makalenin türü (araştırma, derleme, olgu sunumu, çeviri vb.) belirtilmelidir.

*Makale en çok 8.000 kelimeden oluşmalıdır.

*Makaleler Windows Word olarak yazım kurallarına uyularak yazılmalı ve e-posta yoluyla tid@icisleri.gov.tr adresine gönderilmelidir.
 

*Çizelgelerde kaymalar ve çizimlerde bozulmalar olmaması için metne ayrılmış alan ölçüleri 12,5 x 18,5 olarak kullanılmalıdır. Metinde 1,5 satır aralığı, paragraflardan sonra boşluk 6nk kullanılmalıdır.

*Yazarlar, akademik ve/veya yönetsel unvanını, çalışma alanlarını, başlıca eserlerini içeren kısa mesleki özgeçmişlerini (en çok 50 sözcük), iletişim bilgilerini (kurum adresleri, yazışma adresleri, uluslararası geçerliliği olan ORCİD numarasını, telefon ve faks numaraları, e-posta adresleri) bildirmelidirler.

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
*Dergiye gönderilen makaleler, kör hakem ve kör Yayın Kurulu yöntemiyle değerlendirilmektedir. Makaleler, Yayın Kurulunca ön incelemeden geçirilmekte ve uygun bulunanlar iki ayrı hakeme gönderilmektedir. 

*İki hakemin görüş ayrılığı durumunda üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulmaktadır. 

*Basımı uygun bulunan makalelerin, yayımlanıp yayımlanmayacağına ve derginin hangi sayısında yayımlanacağına Yayın Kurulu karar vermektedir. 

*Yazar, tüm bu süreçten e-posta yoluyla haberdar edilmektedir.

*Makalesi yayımlanan yazara, üç adet dergi  ücretsiz olarak gönderilmektedir.

*Makaleler için telif ücreti ödenmektedir.

*İçişleri Bakanlığı; Türk İdare Dergisinde yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların, fiziki ve elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dahil olmak üzere, tüm yayın haklarına sahiptir.