TÜRK İDARE DERGİSİ

*Kamu yönetimi, güvenlik, yönetim bilimleri ve İçişleri Bakanlığı faaliyet alanına giren konuları ele alan makaleler kabul edilmektedir. Dergi, 09.12.2011 tarihli Yayın Kurulu kararı gereğince 2012 yılından itibaren Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki kez yayımlanır.

*Türk İdare Dergisi ulusal ve 2 hakemlidir.

*Dergiye gönderilecek makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.


BAŞVURU ŞARTLARI

*Makalenin yayın için önerildiğini belirten bir dilekçe ile başvurulmalıdır.

*Türkçe özet (en fazla 100 sözcük) ve anahtar sözcükler (en fazla 5 sözcük), makalenin İngilizce başlığı, İngilizce özet ve anahtar sözcükler tam olmalıdır. Özetin makale içeriğini yansıtmasına özen gösterilmelidir. Özetler ve anahtar sözcükler başlıktan hemen sonra yer almalıdır.

*Makale en az 2000 kelime, en çok 8000 kelimeden oluşmalıdır.

*Makaleler mutlaka posta ile gönderilmelidir. E-posta ile gönderilenler, ön bilgi olarak kabul edilmekte, yayın kurulu üyelerince incelemeye alınmaktadır. Makaleler, posta yoluyla geldikten sonra hakemlere gönderilmektedir.

*Bilgisayar ortamında yazılmış makalelerin; ikisi yazar ismi ve unvanı belirtilmeksizin üç nüsha bilgisayar çıktısı, Windows ortamında Word xp tarafından okunabilecek versiyonlarda kopyalanmış ve dosya adı belirtilmiş bir disket ya da CD ile birlikte gönderilmelidir.

*Çizelgelerde ve özel çizimlerde şu ölçüler dikkate alınmalıdır: Çizelgelerde kaymalar ve çizimlerde bozulmalar olmaması için metne ayrılmış alan ölçüleri 12,5 x 18,5 olarak kullanılmalıdır. Metinde 1,5 satır aralığı, paragraflardan sonra boşluk 6nk kullanılmalıdır. Makaleler, basım aşamasında düzelti için yazara gönderilmemektedir.

*Yazarlar, akademik ve/veya yönetsel unvanını, çalışma alanlarını, başlıca eserlerini içeren kısa mesleki özgeçmişlerini (en çok 50 sözcük), iletişim bilgilerini (kurum adresleri, yazışma adresleri, telefon ve faks numaraları, e-posta adresleri) bildirmelidirler. İlgilenenlerin doğrudan yazarla iletişim kurmasını sağlamak amacıyla, yazarın bu izni vermediğine ilişkin bir açıklama yapılmadığı sürece e-posta adresi dergide yayımlanmaktadır.


DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

*Dergiye gönderilen makaleler, kör hakem ve kör Yayın Kurulu yöntemiyle değerlendirilmektedir. Makaleler, Yayın Kurulunca ön incelemeden geçirilmekte ve uygun bulunanlar iki ayrı hakeme gönderilmektedir. 

*İki hakemin görüş ayrılığı durumunda üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulmaktadır. 

*Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da geri çevrilmesine karar verilmekte ve bu karar yazara bildirilmektedir. 

*Basımı uygun bulunan makalelerin, yayımlanıp yayımlanmayacağına ve derginin hangi sayısında yayımlanacağına Yayın Kurulu karar vermektedir. 

*Yazar, tüm bu süreçten e-posta yoluyla haberdar edilmektedir.

*Makalesi yayımlanan yazara, üç adet dergi  ücretsiz olarak gönderilmektedir.

*Makaleler için telif ücreti ödenmektedir.

*İçişleri Bakanlığı; Türk İdare Dergisinde yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların, fiziki ve elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dahil olmak üzere, tüm yayın haklarına sahiptir.