​ 494. SAYI YAYINLANMIŞTIR !​

​​​​

TÜRK İDARE DERGİSİ

*Dergimize; siyasal bilgiler, kamu yönetimi, hukuk, coğrafya, tarih, iletişim, ekonomi, işletme, bilişim, sosyoloji, şehir bölge planlama vb. sosyal, beşeri, idari bilimler ve yönetim alanında araştırma, derleme, olgu sunumu, çeviri vb. türünde gönderilen her türlü özgün yayın kabul edilmektedir. Dergi, 09.12.2011 tarihli Yayın Kurulu kararı gereğince 2012 yılından itibaren Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki kez yayımlanır.

*Türk İdare Dergisi ulusal ve hakemli dergidir.

*Dergiye gönderilecek makaleler başka bir yerde yayımlanmamış yada yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

BAŞVURU ŞARTLARI

*Makalenin yayını için; web sayfamızda bulunan "Formlar" başlığı altındaki "Makale Yayım Dilekçesi" doldurularak başvuru yapılması gerekmektedir.

*Türkçe Öz en fazla 250 sözcük ve anahtar sözcükler en fazla 5 sözcük, makalenin İngilizce başlığı, İngilizce özet ve anahtar sözcükler tam olmalıdır. Öz'ün makale içeriğini yansıtmasına özen gösterilmelidir. Öz ve anahtar sözcükler başlıktan hemen sonra yer almalıdır.

*Makalenin ilk sayfasının üst bölümünde makalenin türü (araştırma, derleme, olgu sunumu, çeviri vb.) belirtilmelidir.

*Makale en çok 8.000 kelimeden oluşmalıdır.

*Makaleler dijital ortamda ve yazım kurallarına uyularak yazılmalı ve e-posta yoluyla tid@icisleri.gov.tr adresine gönderilmelidir.

 *Çizelgelerde kaymalar ve çizimlerde bozulmalar olmaması için metne ayrılmış alan ölçüleri 12,5 x 18,5 olarak kullanılmalıdır. Metinde 1,5 satır aralığı, paragraflardan sonra boşluk 6nk kullanılmalıdır.

*Yazarlar, akademik ve/veya yönetsel unvanını, çalışma alanlarını, başlıca eserlerini içeren kısa mesleki özgeçmişlerini (en çok 50 sözcük), iletişim bilgilerini (kurum adresleri, yazışma adresleri, uluslararası geçerliliği olan ORCİD numarasını, telefon ve faks numaraları, e-posta adresleri) bildirmelidirler.

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

*Dergiye gönderilen makaleler, kör Hakem ve kör Yayın Kurulu yöntemiyle değerlendirilmektedir.

*Yayın Kurulu Üyesi ön incelemesinden geçen makaleler üç ayrı hakeme gönderilmekte ve en az iki hakemden uygun görüş alan makaleler Yayın Kurulunun nihai kararı için sıraya alınmaktadır. 

*Değerlendirilmesi uygun bulunan makalelerin, yayımlanıp yayımlanmayacağına ve derginin hangi sayısında yayımlanacağına Yayın Kurulu karar vermektedir. 

*Yazar, tüm bu süreçten e-posta yoluyla haberdar edilmektedir.

*Makalesi yayımlanan yazara, üç adet dergi  ücretsiz olarak gönderilmektedir.

*Makaleler için "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşleme Ücretleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince telif ücreti ödenmektedir.

*İçişleri Bakanlığı; Türk İdare Dergisinde yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların, fiziki ve elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak ve diğer tüm yayın haklarına sahiptir.